Välkommen till Bjursås Orienteringsklubb

Klubbinformation: Bjursås OK - Orientering

Postadress Kvarntäkt 39
79021 Bjursås
Telefon/Mobil 0738417635
E-post info@bjursasok.se
Hemsida www.bjursasok.se
Bankgiro 5560-8806
Klubbens swish-nummer: 1230302273
Organisationsnummer 883201-1731
Bildad 1968-12-01
Föreningsnummer 1194-28

Bli medlem

För att ansöka om medlemskap fyller du i formuläret på följande länk och betalar in medlemsavgiften enligt instruktionerna härunder. Vi vill att du fyller i formuläret så att vi får de uppgifter som behövs. Medlemskapet löper kalenderår, så i slutet på året kan det vara lämpligt att vänta till efter nyår.

Behandling av personuppgifter

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

Kort beskrivet:

 • Klubbens medlemsregister är lagrat i Idrotten Online
 • Vi behöver personnummer (med sista 4 siffrorna) för att kunna samköra mot statens personadressregister (SPAR), och för att kunna söka LOK-stöd (statligt lokalt aktivitetsstöd) för ungdomar upp till 25 år
 • När du har blivit registrerad i Idrotten Online så kan du själv logga in på login.idrottonline.se och både se och ändra dina uppgifter på "Min sida"
  • Läs längre ner om inloggningsuppgifter
  • Observera att web-läsare Firefox inte fungerar så bra i Idrott Online, använd hellre Edge eller Chrome
  • Du kan även avsluta ditt medlemskap på "Min sida" i Idrotten Online, eller genom att skicka e-post til klubben
 • I samband med tävlingar så:
  • registreras anmälningar i orienteringsförbundets administrativa system Eventor
  • publiceras namn på alla löpare i startlistor och resultatlistor
 • E-postadresser till medlemmarna lagras hos vår internetleverantör för att kunna göra gemensamma utskick till alla medlemmar, eller grupper av medlemmar, e-postadresserna har ingen koppling till medlemmens namn annat än utifall namnet ingår i e-postadressen
 • Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningen på e-post (se klubbinfo) för att ansöka om medlemskap
 • Om du inte har ett fullständigt personnummer och utan är utländsk så kontakta föreningen på e-post (se klubbinfo) för att ansöka om medlemskap

Inloggning i Eventor och Idrott online

Eventor är orienteringsförbundets administrativa system där man anmäler sig till tävlingar, https://eventor.orientering.se/.

 • Eventor och Idrotten Online är sammankopplade. Du loggar in i Eventor med samma inloggningsuppgifter som i Idrott Online
 • Om du:
  • inte har fått inloggningsuppgifter till Idrott Online/Eventor
  • glömt lösenordet till Idrott Online/Eventor
  • vill ändra din e-postadress i Idrott Online/Eventor
  • så kan du skicka en begäran till web@bjursasok.se och ange vad du vill ha hjälp med och ange även din e-postadress
 • När du är inloggad i Eventor kan du på "Mina sidor":
  • ändra förifylld klass och bricknummer (även när du anmäler dig för första gången)
  • välja/välja bort att få information från Svenska Orienteringsförbundets, O-Ringen, och samarbetspartners
  • välja vilken klubb du ska representera vid tävlingar, ifall du är medlem i flera klubbar, och till exempel precis bytt klubb
  • välja att koppla ditt användarkonto till ett eller flera sociala nätverkskonton och förenkla inloggningen i Eventor, du loggar då in med samma inloggningsuppgifter som för det sociala nätverkskontot
 • När du anmäler dig för första gången i Eventor och fyller i ditt Sportident bricknummer kan du välja (kryssa i) att det numrets ska vara förifyllt i fortsättningen, men du kan även ändra förifylld klass och bricknummer på "Mina sidor" i Eventor
 • Du hittar mer hjälp om Eventor på sidan:
  Eventor, Guider, frågor&svar-sida

Om du ser något fel på den här sidan, eller tycker att det går att komplettera med information, skicka e-post till: web@bjursasok.se