Bjursås Orienteringsklubb

Välkommen till Bjursås Orienteringsklubb

Det finns möjlighet att hyra Bjursås OKs klubbstuga vid Kvarntägt.

Klubbstugan

Stugan är i utmärkt skick och perfekt för träningsläger, skidresor, lägergård, ferieskola mm. Förutsättningarna för längdskidor, utförsåkning och orientering är av yppersta kvalité. Stugan kan också hyras för fest eller andra möten. Stugan är också lämplig som boende med självhushåll för besökare till:

  • Sörskog skidspår. (10 km avstånd)
  • Bjursbergets skidanläggning (2 km avstånd)
  • Bjursås eljusspår (1 km avstånd)
Det finns två rum med regäla sängplatser (12 + 8) och med möjlighet för fler, stort samlingsrum, välutrustat kök samt dusch med bastu.

Fibernät är installerat med wifi.

För bokning/förfrågan, skicka ett mail till klubbstugan@bjursasok.se eller ring klubbstugan 073-8417635 (bemannad på onsdagar mellan 18:00 och 19:00).

Det finns en inomhuskarta över klubbstugan och en sprintkarta över klubbgården med omgivning.

Se bilder från allrum, kök och sovavdelning. Klubbstugan, allrum Klubbstugan, kök Klubbstugan, sovavdelning

Historia

Stugan är egentligen en gård och var ursprungligen Kvarntägts skola med lärarbostad.

I skriften "Kvarntägt-Baggarvet från storskiftet till nutid" upprättad av Kvarntägt/Baggarvets byförening 1993 kan man läsa följande:

Kvarntägts skola

I mars 1875 hölls en allmän gemensam bystämma med småskolelaget Qvarntägt, Baggarvet, Holen, Stortägt och Bodarna angående rådplägning om uppförande av ett nytt nödvändigt gemensamt småskolehus. Därvid beslöts att "snarast möjligt för sig och efterkommandes behof att uppföra ett skolhus, som skulle placeras invid allmänna farvägen på så kallade Jönsbacken emellan Stortägts och Qvarntägts byar vid afvägen till Bodarne, hvarest plats skulle beredas." Byborna skulle göra dagsverken och skänka timmer och därjemte skulle utaxering ske.

Skolan blev då ambulerande och lärarinnan tjänstgjorde dessutom vid den småskola som då fanns mellan Slättberg och Orrholen. 1912 flyttades skolan till nuvarande plats i Kvarntägt och blev kompletterad med en lärarbostad. Bjursås socknemän inköpte tomten av Göras Erik Jansson. Sedan har den utökats.

Småskollärarinna var Marta Sparring. Hon tjänstgjorde till 1928 då Karin Lindberg kom till skolan. Karin var lärarinna där till 1970 då hon avgick med pension.

År 1930 utökades skolan med ytterligare ett klassrum och även lärarbostaden fördubblades. Det blev då även folkskola i Kvarntägt. Av folkskollärarna har Rune Backström den längsta tjänstgöringen vid skolan, 1935-1951. Sedan lokaler för alla klasser uppförts vid den nya skolan vid kyrkan har undervisningen i Kvarntägt upphört

Efter att ha förhyrt skolan i några år har Bjursås Orienteringsklubb köpt fastigheten och där ordnat klubblokaler som även nyttjas av byföreningen.