Formulär att fylla i för ansökan om medlemskap Bjursås OK

Kryssa i följande ruta som bekräftelse på att du tagit del av texten "Behandling av personuppgifter" på föregående sida Om klubben
*


*

*

Födelsedatum:
År: Månad: Dag: *    

*


*

Eventuella telefonnummer:


Adress, kommer att samköras mot folkbokföringen:Alternativ adress som kan vara av intresse, till exempel fritidshus eller föräldrahem: