Bjursås Orienteringsklubb

Välkommen till Bjursås Orienteringsklubb

Bjursås OK, statistik och tävlingsresultat

Huvudsida, Bjursås OK tävlingsresultat och statistik

Bjursås OK tävlingsstatistik och resultat| År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011| År 2012| År 2013| År 2014| År 2015| År 2016| År 2017| År 2018| År 2019| År 2020| År 2021| År 2022| År 2023

Regler och riktlinjer:
  • Poängberäkningen sker enligt de principer som gällt sedan tidigare år.
  • Vissa justeringar har gjorts, eftersom tävlingarna numera avgörs med olika distanser
  • Principerna kommer att visas här senare

Sida med sammanfattande dokument för respektive år:
Årsdokument


Copyright©2021 Bjursås Orienteringsklubb