Bjursås Orienteringsklubb

Välkommen till Bjursås Orienteringsklubb

Formulär för att begära lösenord till Bjursås OK:s detaljerade GPS och web-karta

Kryssa i följande ruta som bekräftelse på att du:

  • Tillåter att din e-post adress och IP-adress lagras för statistik och för att underlätta felsökning ifall det inte fungerar som det ska
  • Bekräftar att du är medlem och att tillgång till GPS och web-karta är en medlemsförmån
*


*

Den angivna e-postadressen kommer att jämföras med lagrade e-postadresser för klubbens medlemmar. Om det är en e-postadress som är lagrad kommer du att få ett lösenord på e-post. Om vår lagrade e-postadress är gammal kan det hända att du bytt e-postadress, exempelvis om du bytt arbetsgivare eller företaget bytt namn. Om det är så kontakta oss så att vi kan korrigera vårt medlemsregister. Skicka e-post och beskriv ditt ärende till: