Närtävling natt

BJURSÅS OK

inbjuder till falukretsens orienteringstävling, natt

onsdagen den 26 april 2000

 


Klassindelning och banlängder i km

H 21
H 20
8,1 km Violett-blå
H 35
H 18
7,1 km Violett-blå
H 50
H 40
H 16
D 21
D 20
5,1 km Violett-blå
H 60
D 40
D 35
D 18
D 16
4,0 km Violett-blå
H 70
D 50
D 60
2,9 km Violett-blå
H 21M
D21M
4,4 km (Gul) Orange-röd
H 16L
H 14
D 16L

D 14
3,9 km Gul-röd
H 12
D 12
2,8 km Vit

Anmälningsavgifter

Ungdom till och med 16 år 30.-
övriga 65.-
Avgifter inbetalas mot faktura. Betalningsvillkor 15 dagar.

Anmälan Skriftlig anmälan med uppgift om tävlingsklass, namn och förening skall vara Bjursås OK tillhanda senast tisdagen den 18 april under adress:

Bjursås OK, Box 30, 790 21 Bjursås

Alternativt till fax nr 023-506 68 senast kl 18. 00 samma dag

Samling Lisstjärn Bjursås Orienteringsklubbs klubbgård.
Start Gemensam start i anslutning till TC kl 20.30.
Karta Lichasvänn. Skala 1:10.000 Ekvidistans 5 m.
Tryckt 2000. Rekognosering Per-Erik Björklund
Terrängbeskrivning Skogsmark med inslag av kulturmark. Måttligt kuperad terräng.
God framkomlighet.
Gångavstånd Parkering - TC 200 m.
Parkering På anvisad plats.
Dusch Begränsade möjligheter finns i klubbgården.
Servering Finns vid TC.
Tävlingsregler SOFT:s
Tävlingsledare Acke Falkenås 023 - 406 17
Banläggare Göte Rickardsson 023 - 510 11
Bitr. banläggare Per-Erik Björklund 023 - 507 31

VÄLKOMNA !!

BJURSÅS OK