PM

För BJURSÅSLUFFEN söndagen den 8 augusti 1999.


SamlingAndersbo, Bjursås. Vägvisning från Rv. 80 i Bjursås.
ParkeringFör allas trevnad skall parkeringsvakternas anvisningar följas vid in- och utfart. P-avgiften är 10:-. Husvagnsförbud på P-ytorna. Avstånd parkering - TC 0-300 m.
Camparehänvisas till Bjursberget Camping tel 023-511 92.
StarttidFörsta ordinarie start kl 10.00. Efteranmälda startar före denna tid.
Maxtid2,5 timmar i samtliga klasser.
DuschOmklädning och varmdusch utomhus i anslutning till TC.
ToaletterLatriner vid TC och start.
StartOrange/vit snitsel 600 m väg.
Tävlingsklädsel Tävlande som inte bär heltäckande klädsel vägras starta.
Överdragskläder transporteras från start till duschen vid TC av arrangören.
NummerlapparH21 E, D21 E, H20 E, D20 E, H18 E, D18 E enligt startlistan. Självservering vid starten.
StartmetodElitklasser erhåller karta i startögonblicket, övriga 1 min före tidsstart. Löparen ansvarar själv för att denne tar rätt startkort och karta Häftapparater finns efter kartlådorna.
KartaOBS! för H/D upp till 14 år , H/D 40 och äldre, och samtliga öppna klasser (utom Ö9): skala 1:10 000. För övriga klasser skala 1:15 000. Ekvidistans 5 m. Tryckt 1999. Rekognoserad av Löfgren Kart AB.
TerrängbeskrivningSkogsmark med inslag av kulturmark. Måttligt till starkt kuperad terräng. God framkomlighet.
Förbjudna områden Markeras med blå/gul snitsel.
VätskaVätskekontroller för de längre banorna.
ViltrapportEfter målgång.
DirektanmälanInformation och köp av startkort vid TC mellan kl 09.00 - 11.00 till de Öppna klasserna:
Ö1 2400 m
Ö2 3500 m
Ö3 5000 m
Ö4 3000 m
Ö5 3700 m
Ö6 5400 m
Ö7 2900 m
Ö8 5300 m
Ö9 7700 m (skala 1:15 000)
Inskolning 1900 m.
Starten i anslutning till övriga klasser. Orange/vit snitsel 600 m väg.
BarnpassningFinns vid TC. Öppen kl 09.00 - 14.00.
MiniknatStart mellan kl 09.00 - 10.00 med målgång i egen målfålla.
ServeringVälförsett marketenteri vid TC. Kaffe, korv, läsk, glass och godis.
Sportartikelförsäljning Letro Sport.
PriserElit och övriga klasser i HD 21 och äldre presentkort som skickas i efterhand. Sedvanliga priser för de främsta i ungdomsklasserna. I öppna klasser utlottas priser.
TävlingsreglerSOFT:s
TävlingsledareBengt Lock 023/507 11
BanläggareWalter Johansson 023/510 52
TävlingskontrollantSture Andersson 023/403 54
BankontrollantHans Erik Robertsson 023/212 38
PressvärdGunnar Löfkvist 023/503 55

Välkomna till BJURSÅS - Dalarnas SCHWEIZ!

BJURSÅS ORIENTERINGSKLUBB


Synpunkter på hemsidan
Copyright©1999 Bjursås Orienteringsklubb