BJURSÅSLUFFEN

1999

BJURSÅS OK

inbjuder till nationell orienteringstävling, klassisk distans.

söndagen den 8 augusti 1998

Klassindelning och banlängder i km

H21E 12,9

H20E 9,6

H18E 7,6

D21E 8,1

D20E 6,7

D18E 6,2

H80 2,7

H75 3,1

H70 4,1

H65 4,3

H60 5,0

H55 5,5

H55M 3,9

H50 5,8

H45 6,2

H45M 5,9

H40 6,7

H35 7,5

H35M 6,5

H21L 10,8

H21 8,5

H21M 7,1

H20 7,7

H20M 6,8

H18 7,3

H16 5,1

H16L 4,4

H14 4,1

H14L 4,0

H12 2,9

H12L 2,2

H10 2,2

D75 2,4

D70 2,4

D65 2,8

D60 3,7

D55 3,6

D55M 3,5

D50 3,9

D45 4,3

D45M 3,7

D40 5,0

D35 5,3

D35M 3,9

D21 5,2

D21M 4,4

D20 4,8

D20M 3,9

D18 4,8

D16 4,2

D16L 3,8

D14 3,7

D14L 3,6

D12 2,8

D12L 2,2

D10 2,2

Ö1 vit 2,4

Ö2 gul 3,5

Ö3 gul 5,0

Ö4 orange 3,0

Ö5 röd 3,7

Ö6 lila 5,4

Ö7 blå 2,9

Ö8 svart 5,3

Ö9 svart 7,7

Inskol. grön 1,9


Vi förbehåller oss rätt att slå samman klasser med för få anmälda

Klasser , banlängder och svårighet enligt SOFTs regler.


Anmälningsavgifter Ungdom till och med 16 år 30.-, elit 100.- , övriga 65.-. Avgifter inbetalas mot faktura som bilägges resultatlista och sändes till resp klubb. Betalningsvillkor 10 dagar netto.

Anmälan Skriftlig anmälan med uppgift om tävlingsklass, ev rankingnummer , namn, förening och distriktsregisternummer skall vara poststämplad med A-post senast Torsdagen den 29 Juli under adress: Bjursås OK, Box 30, 790 21 Bjursås.

Alternativt till fax nr 023-50668 senast kl 18. 00 fredagen den 30 Juli .

Efteranmälan Mottags endast torsdagen den 5 augusti kl 18.00-20.00 per tel 023 - 506 68 eller på fax nr 023 ­ 506 68 senast torsdagen den 5 augusti kl 18.00.

Ange klubb och ID-nummer. Vid efteranmälan uttages 50% tillägg på anmälningsavgiften.

Direktanmälan Anmälan till öppen- och inskolningsklass kan även ske vid TC mellan kl 09.00 - 11.00.

Startlista Fullständig startlista sändes till förening som begär detta i samband med anmälan. Avgift för startlista är 20.- och för klubblista 10:-.Startlista och resultatlista kommer även att finnas på vår hemsida.

http://www.dalnet.se/~bjursok


Samling Andersbo, Bjursås. Vägvisning från Rv 80 i Bjursås.

Start Första ordinarie start kl 10.00.

Karta Sågsbo, Ekvidistans 5 m, Tryckt 1999, Rekognoserad 1996-99 av Löfgren Kart AB. Kartprov (10 kB) och ett till Kartprov (6 kB).
Skala 1:10 000 H/D upp till 14 år, Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö7 samt H/D 40 och äldre
Skala 1:15 000 för övriga klasser samt Ö6, Ö8 och Ö9

Terrängbeskrivning Skogsmark med mindre inslag av kulturmark. Måttligt till starkt kuperad terräng. God framkomlighet.

Gångavstånd Parkering - TC 0- 300 m. TC - start 600 m. TC - dusch 50 m.

Parkering Endast på anvisad plats. Parkeringsavgift 10.-.


Dusch Omklädning och varmdusch utomhus.

Barnpassning Finns vid TC. Öppen kl 9.00 till 14.00

Miniknat Start kl 9.00 till 10.00 med målgång i egen fålla.

Servering Välförsett marketenteri vid TC.

Sportförsäljning Finns på TC.

Prisutdelning Elit och övriga klasser i HD 21 och äldre presentkort som skickas i efterhand. Sedvanliga priser för de främsta i ungdomsklasserna. I öppna klasser utlottas priser.


Tävlingsregler SOFT:s

Tävlingsledare: Bengt Lock 023 - 507 11 Tävlingskontrollant: Sture Andersson
Banläggare: Walter Johansson 023 - 510 52 Bankontrollant: Hans Erik Robertsson
Pressvärd: Urban Larsson 023 - 338 34
Upplysningar:Bengt Lock 023 - 507 11


VÄLKOMNA !!

BJURSÅS OK

Synpunkter på hemsidan
Copyright©1999 Bjursås Orienteringsklubb