PM för BJURSÅSLUFFEN söndagen den 16 augusti 1998.

Samling Sörskog, Bjursås. Vägvisning från Rv 80 i Bjursås.

Parkering För allas trevnad skall parkeringsvakternas anvisningar följas vid in- och utfart. P-avgiften är 10:-.

Husvagnsförbud på P-ytorna. Avstånd parkering - TC 0 - 400 m.

Campare hänvisas till Bjursbergets Camping tel 023 - 51192.

Starttid Första ordinarie start kl. 10.01. Efteranmälda startar före denna tid.

Maxtid 2,5 timmar i samtliga klasser.

Dusch Omklädning och varmdusch utomhus i anslutning till TC.

Toaletter Latriner vid TC och start.

Start Orange/vit snitsel 1700 m . Snitseln måste följas! Obanad terräng.

Tävlingsklädsel Tävlande som inte bär heltäckande klädsel vägras starta. Överdragskläder transporteras från start till duschen vid TC av arrangören.

Nummerlappar H21 E, D21 E, H20 E, D20 E och HD 14-16 (Cup Romme Alpin) skall bära nummerlappar enligt startlistan. Självservering vid starten.

Startmetod Elitklasser erhåller karta i startögonblicket, övriga 1 minut före tidsstart. Löparen ansvarar själv för att denne tar rätt startkort och karta. Häftapparater finns efter kartlådorna.

Karta OBS! För H/D upp till 14 år, Ö1, Ö2, Ö3 ,Ö4 , Ö5, Ö7 och inskolning samt för H/D 45 och äldre skala 1:10.000. För övriga klasser samt Ö6, Ö8 och Ö9 skala 1:15.000. Ekvidistans 5 m. Tryckt 1997. Rekognoserad av Löfgren Kart AB.

Terrängbeskrivning Skogsmark med inslag av kulturmark. Måttligt till starkt kuperad terräng. God framkomlighet.

Förbjudna områden Markeras med blå/gul snitsel.

Vätska Vätskekontroller för de längre banorna.

Viltrapport I anslutning till kartinsamling efter målgång.

Direktanmälan Information och köp av startkort vid TC mellan kl 09.00 - 11.00 till de Öppna klasserna:

Starten i anslutning till övriga klasser. Orange/vit snitsel 1700 m.

Barnpassning Finns vid TC. Öppen kl. 09.00 - 14.00.

Miniknat Start mellan kl. 09.00 - 10.00 med målgång i egen målfålla.

Servering Välförsett marketenteri vid TC. Kaffe, korv, läsk, glass och godis.

Sportartikelförsäljning Letro Sport

Priser Elit och övriga klasser i HD 21 och äldre presentkort som skickas i efterhand. Sedvanliga priser för de främsta i ungdomsklasserna. I öppna klasser utlottas priser. Extra segrarpriser i Cup Romme Alpin.

Tävlings regler SOFT:s

Tävlingsledare Bengt Lock

Banläggare Göte Rickardsson

Data Anders Tysk

Tävlingskontrollant Sture Andersson

Bankontrollant Hans Robertsson

Pressvärd Urban Larsson

Välkomna till BJURSÅS - Dalarnas SCHWEIZ !

BJURSÅS ORIENTERINGSKLUBB


Copyright©1997 Bjursås Orienteringsklubb