BJURSÅSLUFFEN

2000


BJURSÅS OK

inbjuder till nationell orienteringstävling, kort distans.

Lördagen den 5 augusti 2000


 

Klassindelning och banlängder i km

H21E 4,5

H20E 4,0

H18E 3,6

D21E 3,6

D20E 3,3

D18E 3,3

H80 2,0

H75 2,0

H70 2,6

H65 2,6

H60 2,6

H55 3,0

H55M 3,6

H50 3,0

H45 3,5

H45M 4,7

H40 3,5

H35 4,1

H35M 6,4

H21 4,4

H21M 6,4

H20 4,0

H20M 6,4

H18 3,6

H16 3,4

H16L 3,6

H14 2,9

H14L 3,1

H12 2,7

H12L 2,9

H10 2,3

D75 2,0

D70 2,0

D65 2,0

D60 2,0

D55 2,0

D55M 2,9

D50 2,6

D45 2,6

D45M 2,9

D40 3,0

D35 3,0

D35M 3,6

D21 3,6

D21M 4,7

D20 3,3

D20M 3,6

D18 3,3

D16 3,1

D16L 3,6

D14 2,6

D14L 3,0

D12 2,7

D12L 2,8

D10 2,2

Ö1 vit 2,3

Ö2 gul 3,1

Ö3 gul 3,9

Ö4 orange 2,9

Ö5 röd 3,6

Ö6 lila 5,6

Ö7 blå 2,7

Ö8 svart 4,8

Ö9 svart 6,3

Inskol. grön 2,3

Vi förbehåller oss rätt att slå samman klasser med för få anmälda

Klasser , banlängder och svårighet enligt SOFTs regler.


Anmälningsavgifter Ungdom till och med 16 år 30.-, elit 100.- , övriga 65.-. Avgifter inbetalas mot faktura som bilägges resultatlista och sändes till resp klubb. Betalningsvillkor 10 dagar netto.

Anmälan Skriftlig anmälan med uppgift om tävlingsklass, ev rankingnummer , namn, nummer på Sportidentbricka, förening och distriktsregisternummer skall vara Bjursås OK, Box 30, 790 21 Bjursås tillhanda senast måndagen den 24 Juli. Alternativt till fax nr 023-506 68 senast kl 18. 00 måndagen den 24 Juli.

De som inte anger nummer på Sportidentbricka erhåller hyresbricka vilken faktureras 20 kronor per bricka. Uppstår tekniska problem med systemet vid planeringen inför tävlingen förbehåller vi oss rätten att återgå till konventionell stämpelteknik.

Efteranmälan Mottags endast torsdagen den 3 augusti kl 18.00-20.00 per tel 023-506 68 eller på fax nr 023 - 506 68 senast torsdagen den 3 augusti kl 18.00. Ange klubb och ID-nummer. Vid efteranmälan uttages 50% tillägg på anmälningsavgiften.

Direktanmälan Anmälan till öppen- och inskolningsklass kan även ske vid TC mellan kl 10.00 - 12.00.

Startlista Fullständig startlista sändes till förening som begär detta i samband med anmälan. Avgift för startlista är 20.- och för klubblista 10.-. Information inklusive start-, resultat-lista och PM kommer att finnas på vår hemsida. http://www.dalnet.se/~bjursok

Samling Andersbo, Bjursås. Vägvisning från Rv 80 i Bjursås.

Start Första ordinarie start kl 11.00

Karta Karta Sågsbo Ekvidistans 5 m. Tryckt 1999. Rekognoserad av Löfgren Kart AB. Skala 1:10 000 H/D upp till 14 år, Öppna klasser, samt H/D 40 och äldre, Skala 1:15 000 för övriga klasser.

Terrängbeskrivning Skogsmark med mindre inslag av kulturmark. Måttligt till starkt kuperad terräng. God framkomlighet.

Gångavstånd Parkering - TC 0- 300 m. TC - start 600 m. TC - dusch 50 m.

Parkering Endast på anvisad plats. Parkeringsavgift 10.-.

Dusch Omklädning och varmdusch utomhus.

Barnpassning Finns vid TC. Öppen kl 10.00 till 14.00

Miniknat Start kl 10.00 till 11.00 med målgång i egen fålla.

Servering Välförsett marketenteri vid TC.

Sportförsäljning Finns på TC.

Prisutdelning Elit och övriga klasser i HD 21 och äldre presentkort som skickas i efterhand. Sedvanliga priser för de främsta i ungdomsklasserna. I öppna klasser utlottas priser.

Tävlingsregler SOFT:s

Tävlingsledare Gunnar Löfkvist 023 - 505 55

Tävlingskontrollant Sture Andersson 023 - 403 54

Banläggare Göte Rickardsson 023 - 510 11

Bankontrollant Hans Erik Robertsson 023 - 212 38


VÄLKOMNA !!

BJURSÅS OK


Synpunkter på hemsidan
Copyright©2000 Bjursås Orienteringsklubb