Bjursås OK inbjuder till
Falukretsens Kretsungdomsserie, deltävling 2. Tisdagen den 27 Maj 2008


Klassindelning och banlängder.

H16 4,4 km
H14 3,0 km
H12 2,5 km
H10 2,3 km
D16 4,4 km
D14 3,0 km
D12 2,5 km
D10 2,3 km
Inskolning 1,8 km
U3 2,5 km

Sportident stämplingssystem används. Vi förutsätter att det finns tillräckligt med brickor inom klubbarna för de egna löparna.


Anmälningsavgifter Ungdom till och med 16 år 35:-, Avgifter inbetalas mot faktura som bilägges resultatlista och sändes till resp klubb. Betalningsvillkor 30 dagar netto.
Anmälan Anmälan sker på klubben online senast Fredag 23 Maj, klockan 23:55. Arrangemanget beräknas bli öppet för anmälan 13 maj i Klubben online.

Efteranmälan Efteranmälan i klubben online fram till Söndag 25 Maj, klockan 20:00. Efteranmälan kan också göras vid tävlingen, men vi vädjar till klubbarna att anmäla sina löpare på klubben online i största möjliga mån (även inskolning) för att underlätta administrationen och karttryck.
Efteranmälda startar sist. Vid efteranmälan uttages 50% tillägg på anmälningsavgiften (utom för inskolning, räknas som direktanmälan). Eventuella anmälningsuppgifter utanför klubben online skickas till Bjursås OK E-post
bjursok@dalnet.se, töms dagligen, använd ingen annan E-post adress.

Startlista Startlista anslås vid TC, och på vår hemsida. www.idrottonline.se/falun/bjursasok-orientering
Resultatlista Resultatlista för deltävlingen presenteras på vår hemsida efter tävlingen, se ovan (bifogas även fakturan).
Priser Numera är det inga priser till etappsegrarna. Prisutdelning för kretsundomsseriens sammanlagda resultat sker efter fjärde deltävlingen i höst.

Samling Slättberg, efter vägen mot Rog. Följ vägverkets ordinarie skyltning..
Start Första ordinarie start kl 18.30 För inskolning och U3 klass tillämpas fri starttid enligt kösystem.
Karta Slättberg, Ekvidistans 5 m, Skala 1:10000, reviderad 2008, ursprungligen utgiven 1983.
Terrängbeskrivning Skogsmark, stigrikt, med inslag av kulturmark. Mycket måttligt kuperad terräng. God framkomlighet blandat med tätare partier markerade på kartan.

Gångavstånd
Parkering - TC: 100- 600 m.
TC - start: 200 m.
Parkering Endast på anvisad plats.
Omklädning Omklädning utomhus, ingen dusch.

Tävlingsregler SOFT:s och Falukretsens regler.

Tävlingsledare Hans Carlsson 023-591 43 samt mobil 0767-145866
Banläggare Göte Rickardsson 023 - 51011
Bjursås OK E-post
bjursok@dalnet.se, töms "dagligen"


Välkomna önskar Bjursås OK