PM
För Falukretsens Kretsungdomsserie, deltävling 3, 2007-05-29


Samling Bjursbergets Camping, vid Bjursens badplats, efter vägen mot Björsberg. Följ vägverkets ordinarie skyltning.
Parkering Endast på anvisad plats. Gångavstånd P-TC 100 meter.
Bäverhyddan Visa hänsyn mot våra värdar. Förbjudet att vara på bron till Bäverhyddan och i slänterna mot bäcken.
Direktanmälan Inskolningsklass samt U3, anmälan vid TC senast 18:00. OBS begränsat antal kartor, vi önskar att eventuella stora grupper i inskolning anmäls på ordinarie anmälan.
Stämplingssystem Sportident stämplingssystem används. De som inte angett nummer på Sportidentbricka vid anmälan kontakta målet. Ett mycket begränsat antal brickor finns tillgängliga för att hyra, försök om möjligt att lösa det inom klubbarna. De som inte anger nummer på Sportidentbricka får hyrbricka. För hyrbricka faktureras 20:-, borttappad hyrbricka debiteras klubben med 250:-. Eventuella ändringar av bricknummer snarast till målet.
Stämpling med sportident Vid stämpling med sportident skall kontrollenheten pipa och/eller blinka. Om kontrollenheten inte fungerar (inget pip eller blink) skall den tävlande stämpla med stiftklämman i den första lediga reservrutan tryckt på kartan (rutorna är numrerade 1-2-3). Stämpling i reservruta skall visas upp vid målgång.
Startlista Startlista anslås vid TC, och på vår hemsida: www.idrottonline.se/falun/bjursasok-orientering
Start Första ordinarie start kl 18.31. För inskolning och U3 klass tillämpas fri starttid enligt kösystem.
Avstånd: TC - start 200 m, uppförsbacke.
Startmetod Sportident, följ anvisningarna vid starten.. Löparen kontrollerar sitt bricknummer mot startlistan. Löparen tömmer brickan, sker efter vägen till start. Löparen ansvarar själv för att denne tar rätt karta.
Målstämpling Löpare markerar målgång genom att själv stämpla in sin SportIdentbricka.
Maxtid Maxtid 1,5 timmar
Tävlingsklädsel Tävlande skall ha heltäckande klädsel.
Karta

Bjursberget, Reviderad 2007 (maj) av Bjursås OK, ursprungligen rekognocerad av Löfgren Kart AB 1994. Skala 1:10 000. Ekvidistans 5 m.
Definitioner tryckta på kartan och lösa definitioner.
Lokala tecken:
x= Kolarkojruin (både på kartan och definition)
o= Kolbotten

Terrängbeskrivning Skogsmark, stigrikt, med inslag av kulturmark och Bjursbergets slalombacke. Måttligt kuperad terräng, även om några banor får klättra en bit upp i berget. God framkomlighet blandat med tätare partier markerade på kartan.
Omklädning Omklädning utomhus, ingen dusch. Möjlighet till bad finnes vid Bjursens badplats 200 m från TC.
Toaletter Toalett (dass) vid badplatsen.
Resultat Resultat anslås efterhand vid målet. Slutligt resultat och sträcktider presenteras på Bjursås OK:s hemsida: www.idrottonline.se/falun/bjursasok-orientering.
Prisutdelning Numera är det inga priser till etappsegrarna. Prisutdelning för kretsundomsseriens sammanlagda resultat sker på Falumästerskapet, dag.
Tävlingsregler SOFT:s samt Falukretsens statuer
Tävlingsledare Gunnar Löfqvist 023-50 355
Banläggare Göte Rickardsson 023 - 51011


VÄLKOMNA önskar BJURSÅS OK