Bjursås OK
inbjuder till Falukretsens Kretsungdomsserie, deltävling 3
Tisdagen den 29 Maj 2007


Klassindelning och banlängder.

Banlängderna kan komma att justeras något.
H16 4,2 km
H14 3,1 km
H12 2,5 km
H10 2,1 km
D16 4,2 km
D14 3,1 km
D12 2,5 km
D10 2,1 km
Inskolning 1,8 km
U3 2,5 km

Sportident stämplingssystem används. Vi förutsätter att det finns tillräckligt med brickor inom klubbarna för de egna löparna.


Anmälningsavgifter Ungdom till och med 16 år 35:-, Avgifter inbetalas mot faktura som bilägges resultatlista och sändes till resp klubb. Betalningsvillkor 30 dagar netto.

Anmälan Anmälan sker på klubben online senast 25 Maj, klockan 23:55. Arrangemanget beräknas bli öppet för anmälan 15 maj i Klubben online.

Efteranmälan Efteranmälan i klubben online fram till 27 Maj, klockan 20:00. Efteranmälan kan också göras vid tävlingen, men vi vädjar till klubbarna att anmäla sina löpare på klubben online i största möjliga mån (även inskolning) för att underlätta administrationen och karttryck.
Efteranmälda startar sist. Vid efteranmälan uttages 50% tillägg på anmälningsavgiften (utom för inskolning, räknas som direktanmälan). Eventuella anmälningsuppgifter utanför klubben online skickas till Bjursås OK E-post bjursok@dalnet.se, töms dagligen

Startlista Startlista anslås vid TC, och på vår hemsida. www.idrottonline.se/falun/bjursasok-orientering

Resultatlista Resultatlista för deltävlingen presenteras på vår hemsida efter tävlingen, se ovan (bifogas även fakturan).

Priser Numera är det inga priser till etappsegrarna. Prisutdelning för kretsundomsseriens sammanlagda resultat sker på Falumästerskapet, dag.

Samling Bjursbergets Camping, vid Bjursens badplats, efter vägen mot Björsberg. Följ vägverkets ordinarie skyltning..

Start Första ordinarie start kl 18.30 För inskolning och U3 klass tillämpas fri starttid enligt kösystem.

Karta Bjursberget Ekvidistans 5 m, Skala 1:10000, reviderad maj 2007.

Terrängbeskrivning Skogsmark, stigrikt, med inslag av kulturmark och Bjursbergets slalombacke. Måttligt kuperad terräng, även om de länsta banorna får klättra en bit upp i berget. God framkomlighet blandat med tätare partier markerade på kartan.

Gångavstånd Parkering - TC 0- 100 m. TC - start 200 m, uppförsbacke.

Parkering Endast på anvisad plats.

Omklädning Omklädning utomhus, ingen dusch. Möjlighet till bad finnes vid Bjursens badplats 200 m från TC. Toalett (dass) vid badplatsen.

Tävlingsregler SOFT:s och Falukretsens regler.

Tävlingsledare Gunnar Löfqvist 023-50 355
Banläggare Göte Rickardsson 023 - 51011
Bjursås OK E-post bjursok@dalnet.se, töms dagligen


VÄLKOMNA önskar BJURSÅS OK