PM
För Kretsu-3 2005
24 maj.


Samling Dössberget, Bjursås, norra entren. OBS, ej vid serveringen, åk 200 meter längre. Följ ordinarie skyltning.
Parkering Endast på anvisad plats. Gångavstånd P-TC 50 meter.
Stämplingssystem Sportident stämplingssystem används. De som inte angett nummer på Sportidentbricka vid anmälan kontakta målet. Vi har inga hyrbrickor, försök om möjligt att lösa det inom klubbarna. Eventuella ändringar av bricknummer snarast till målet.
Stämpling med sportident Vid stämpling med sportident skall kontrollenheten pipa och/eller blinka. Om kontrollenheten inte fungerar (inget pip eller blink) skall den tävlande stämpla med stiftklämman i den första lediga reservrutan tryckt på kartan (rutorna är numrerade 1-2-3). Stämpling i reservruta skall visas upp vid målgång.
Startlista Startlista anslås vid TC, och på vår hemsida: www.idrottonline.se/falun/bjursasok-orientering
Start Följ snitsel 1 km uppför (väg-stig). Observera, ingen toalett vid starten.
Första ordinarie start kl 18.31. Efteranmälda startar sist i respektive klass. För inskolning tillämpas fri starttid (kösystem).
Startmetod Sportident, följ anvisningarna vid starten.. Löparen kontrollerar sitt bricknummer mot startlistan. Löparen tömmer brickan, sker efter vägen till start. Löparen ansvarar själv för att denne tar rätt karta.
Målstämpling Löpare markerar målgång genom att själv stämpla in sin SportIdentbricka.
Tävlingsklädsel Tävlande skall ha heltäckande klädsel.
Karta Bjursberget 2002, Reviderad 2005 (maj) av Bjursås OK, ursprungligen rekognocerad av Löfgren Kart AB 1994. Skala 1:10 000. Ekvidistans 5 m.
Definitioner enbart tryckta på kartan (inga lösa definitioner).
Kartutskrift och banpåtryck med färglaser av hög kvalitet (Bjursås OK med banläggningsprogrammet: Condes och skrivare: Minolta QMS magicolor 2350).
Terrängbeskrivning Skogsmark, stigrikt, med inslag av kulturmark och Bjursbergets slalombacke. Måttligt kuperad terräng, samt utförsbacke. God framkomlighet blandat med tätare partier markerade på kartan. På kartan är Bjursås nya elljusspår markerat med 2004 års karttecken (stig+gult) trots att inga lampor monterats ännu. Spårgatan är markpreparerad och är tydlig som en stor stig, syns vid starten, berör ej inskolning.
Förbjudet område Ett stycke åkermark är markerat som förbjudet område till sista kontrollen. Det normala vägvalet korsar inte den åkern, markeringen är gjord för att ge tydlig information till de tävlande.
Toaletter Toa-vagnar vid dansbanan (ej vid restaurangen). Observera ingen toalett vid starten, dessutom inga OL-skor på dansbanan eller på övrigt trävirke inom Hembygdsgården (tänk på skornas dubbar).
Resultat Deltävlingens preliminära resultat anslås efterhand vid målet. Slutligt resultat och sträcktider presenteras på Bjursås OK:s hemsida: www.idrottonline.se/falun/bjursasok-orientering tävlingsdagens kväll.
Pressresultat på http://www.siphon.info
Prisutdelning Pris till etappsegrarna efter tävlingens slut.
Tävlingsregler SOFT:s samt Falukretsens regler.
Tävlingsledare Gunnar Löfqvist 023-50 355
Banläggare Per-Erik Björklund 023 - 507 31

Välkomna till Bjursås - Dalarnas Schweiz!

Bjursås Orienteringsklubb