Bjursås OK
inbjuder till Falukretsens Kretsungdomsserie, deltävling 3
Tisdagen den 24 Maj 2005


2005-05-04, Inbjudan är kompletterad med information om start och stopptider för anmälan, samt efteranmälan på Klubben online
2005-05-11, Inbjudan är kompletterad med information om tävlingsledare samt definitiva banlängder, meddelar även att anmälan nu är öppen på Klubben online

Klassindelning och banlängder.

H16 4,5 km
H14 3,7 km
H12 3,3 km
H10 2,5 km
D16 4,5 km
D14 3,7 km
D12 3,3 km
D10 2,5 km
Inskolning 2,3 km
U2 3,3 km

Enligt Falukretsens regler är banorna ett steg lättare än enligt SOFTs färgskala. Starten ligger uppe på berget, med utförsbacke ner till målet.

Sportident stämplingssystem används. Vi förutsätter att det finns tillräckligt med brickor inom klubbarna för de egna löparna.


Anmälningsavgifter Ungdom till och med 16 år 35:-, Avgifter inbetalas mot faktura som bilägges resultatlista och sändes till resp klubb. Betalningsvillkor 30 dagar netto.

Anmälan Anmälan sker på klubben online senast 20 Maj, klockan 23:55. Arrangemanget beräknas bli öppet för anmälan 12 maj i Klubben online.

Efteranmälan Efteranmälan i klubben online fram till 22 Maj, klockan 20:00. Efteranmälan kan också göras vid tävlingen, men vi vädjar till klubbarna att anmäla sina löpare på klubben online i största möjliga mån (även inskolning) för att underlätta administrationen och karttryck.
Efteranmälda startar sist. Vid efteranmälan uttages 50% tillägg på anmälningsavgiften (utom för inskolning, räknas som direktanmälan).

Startlista Startlista anslås vid TC, och på vår hemsida. www.idrottonline.se/falun/bjursasok-orientering

Resultatlista Resultatlista för etappen presenteras på vår hemsida efter tävlingen, se ovan (bifogas även fakturan).

Priser Pris till etappsegrarna efter tävlingens slut.

Samling Dössberget, Bjursås, norra entren. OBS, ej vid serveringen, åk 200 meter längre. Följ ordinarie skyltning.

Start Första ordinarie start kl 18.30 För inskolning och U2 klass tillämpas fri starttid enligt kösystem.

Karta Bjursberget Ekvidistans 5 m, Skala 1:10 000, reviderad maj 2005.

Terrängbeskrivning Skogsmark, stigrikt, med inslag av kulturmark och Bjursbergets slalombacke. Måttligt kuperad terräng, samt utförsbacke. God framkomlighet blandat med tätare partier markerade på kartan. På kartan är Bjursås nya elljusspår markerat med 2004 års karttecken (stig+gult) trots att inga lampor monterats ännu. Spårgatan är markpreparerad och är tydlig som en stor stig, syns vid starten, berör ej inskolning.

Gångavstånd Parkering - TC 0- 100 m. TC - start 1 km, uppförsbacke.

Parkering Endast på anvisad plats.

Omklädning Omklädning utomhus, ingen dusch. Toa-vagnar vid dansbanan (ej vid restaurangen).

Tävlingsregler SOFT:s och Falukretsens regler.

Tävlingsledare Gunnar Löfqvist 023-50 355
Banläggare Per-Erik Björklund 023 - 507 31 (använd helst E-post, se nedan)
E-post bjursok@dalnet.se töms dagligen


VÄLKOMNA önskar BJURSÅS OK