PM
För kretsungdomsserien, deltävling 3, 20 augusti 2002.


Samling Bjursbergets Camping, vid Bjursens badplats, efter vägen mot Björsberg. Följ vägverkets ordinarie skyltning.
Parkering Följ anvisningar
Starttid Första ordinarie start kl 18.31. Eventuela efteranmälda startar sist. För inskolning tillämpas fri starttid enligt kösystem (praxis from i år).
Efteranmälan/ bricknummer Mottages vid tävlingen i mån det finns kartor kvar, efteranmälda startar sist. Vid efteranmälan uttages 50% tillägg på anmälningsavgiften (utom för inskolning, räknas som direktanmälan).

Eventuella ändringar/kompletteringar av bricknummer snarast till tävlingsexpeditionen.

Maxtid 1,5 timmar i samtliga klasser.
Dusch Omklädning utomhus i anslutning till TC. Ingen dusch. Möjlighet till bad finnes vid Bjursens badplats 200 m från TC.
Toaletter Utedass vid Bjursens badplats 200 m från TC.
Start Snitsel 100 m stig.
Tävlingsklädsel Tävlande som inte bär heltäckande klädsel vägras starta.
Startmetod Sportident, följ anvisningarna vid starten.. Löparen kontrollerar sitt bricknummer mot startlistan. Löparen tömmer brickan, sker i anslutning till startplatsen. Löparen ansvarar själv för att denne tar rätt karta.
Stämpling med sportident Vid stämpling med sportident skall kontrollenheten pipa och/eller blinka. Om kontrollenheten inte fungerar (inget pip eller blink) skall den tävlande stämpla med stiftklämman i reservruta tryckt på kartan (numrerade 1,2,3). Vid målgång skall stämplingen visas upp.
Karta Bjursberget 2002, Reviderad 2002 av Bjursås OK. Skala 1:10 000. Ekvidistans 5 m. Definitioner tryckta på kartan. Kartutskrift och banpåtryck av hög kvalitet (Håkans kartor).
Terrängbeskrivning Skogsmark, stigrikt, med inslag av kulturmark och Bjursbergets slalombacke. Måttligt kuperad terräng. God framkomlighet blandat med tätare partier markerade på kartan.
Passerkontroll Alla klasser för H/D10 och äldre har en passerkontroll vid liftstolpen precis ovanför målet. H/D10 skall därefter direkt till sista kontrollen, de övriga banorna vänder ut i skogen för ytterligare några kontroller.
Korsande banor Alla klasser för H/D12 och äldre har korsande banor. Kontrollerna måste tas i rätt ordning. Orsaken till de korsande banorna är att ni ska slippa klättra så högt upp i berget, samt att kunna få till en passerkontroll
Hänsyn Löpare med dobbskor får inte beträda träbroarna över ån. Lek heller inte vid ån så att slänterna raseras.
Viltrapport Efter målgång.
Tävlingsregler SOFT:s
Prisutdelning Pris till etappsegrarna efter tävlingens slut. Prisutdelning för det sammanlagda resultatet i samband med Falumästerskapet 27 Augusti.
Resultat Deltävlingens resultat anslås efterhand vid målet. Slutligt resultat och sträcktider presenteras på Bjursås OK:s hemsida http://www.dalnet.se/~bjursok, tävlingsdagens kväll. Sammanlagt resultat presenteras på Bjursås OK:s hemsida senast 2 dagar efter tävlingen.

Poängberäkningen för det sammanlagda resultatet i korthet:
Segrartiden i respektive klass ger 30 poäng per tävling. Poängen räknas sedan i fallande skala i förhållande till segrartiden. Sekunderna stryks. En minut motsvarar en poäng. Segraren erhåller en bonuspoäng. Alla som fullföljt erhåller minst 1 poäng.
Vid lika sammanlagda poäng på två tävlingar avgörs placeringen av högsta poäng vid den tredje (borträknade) tävlingen. Skulle det ändå inte kunna skiljas avgörs platserna 1 och 2 med hjälp av bästa sammanlagda tid på de tävlingar de mötts.

Tävlingsledare
Adam Bergkvist 023 - 502 53
Erik Andersson 023 - 512 83
Banläggare
Per-Erik Björklund 023 - 507 31

Välkomna till BJURSÅS - Dalarnas SCHWEIZ!

BJURSÅS ORIENTERINGSKLUBB