BJURSÅS OK
inbjuder till Falukretsens Kretsungdomsserie, deltävling 3
Tisdagen den 20 Augusti 2002


Klassindelning och banlängder i km

H16 4,3 km Violett-Orange
H14 3,2 km Orange-Gul
H12 2,7 km Gul-Vit
H10 2,0 km Grön
D16 4,0 km Violett-Orange
D14 3,2 km Orange-Gul
D12 2,7 km Gul-Vit
D10 2,0 km Grön
Inskolning 1,9 km Grön

Svårighet enligt SOFTs färgskala. Enligt Falukretsens regler är banorna ett steg lättare än normalt. Följande kan nämnas om svårighet på de kortaste banorna:

Klass Kommentar
Inskolning Banan går endast efter stora stigar och skogsvägar. I princip en kontroll vid varje "avhopp". Glada och sura gubbar.
H/D 10 Banan går efter både stora och små stigar, samt skidlift (som kraftledning). Banan passerar även förbi "avhopp" för att gå in på "nästa" stig. Banan passerar även kontroller som inte hör till banan.
H/D 12 Banan har kontroller som ligger bredvid ledstången (nära). På något ställe kan man snedda genom skogen 100-200 meter, men det finns också möjlighet att springa stig runt men det blir längre.

Vi tipsar om att erfarna löpare som tidigare sprungit inskolningsklass (två deltävlingar) kan gå upp i H/D 10 för att få jämnare fördelning, eftersom inskolningsklassen varit stor i förhållande till H/D 10. De som redan sprungit två deltävlingar i inskolningsklass är redan garanterade pris i den klassen.

Sportident stämplingssystem används. Vi förutsätter att det finns tillräckligt med brickor inom klubbarna för de egna löparna. Ett fåtal hyrbrickor kan skrapas ihop, dessa prioriteras till icke inskolningsklasser (klasser med tidtagning). De som saknar löparbricka därutöver (ett fåtal i inskolningsklass förmodar vi) får stämpla med stiftklämman (reservstämpel) på startkort. Löpare som springer med startkort springer fram till målklocka vid målgång och lämnar sitt startkort, klubbledarna ansvarar för att instruera detta.


Anmälningsavgifter Ungdom till och med 16 år 35:-, Avgifter inbetalas mot faktura som bilägges resultatlista och sändes till resp klubb. Betalningsvillkor 30 dagar netto.

Anmälan Anmälan med uppgift om tävlingsklass, namn, nummer på Sportidentbricka, och förening skall vara Bjursås OK, tillhanda:

De som inte anger nummer på Sportidentbricka får hyrbricka, alternativt springa med startkort, se ovan. För hyrbricka faktureras 20:-

Efteranmälan Mottages vid tävlingen i mån det finns kartor kvar, efteranmälda startar sist. Vid efteranmälan uttages 50% tillägg på anmälningsavgiften (utom för inskolning, räknas som direktanmälan).

Startlista Startlista anslås vid TC, och på vår hemsida. http://www.dalnet.se/~bjursok

Resultatlista Sammanlagd resultatlista efter två deltävlingar presenteras på vår hemsida senast 1 augusti (se nedan). Klubbledare; var vänliga och kontrollera att namn etc är rätt i denna. Resultatlista för etappen och sammanlagt presenteras på vår hemsida efter tävlingen (bifogas även fakturan). http://www.dalnet.se/~bjursok

Priser Pris till etappsegrarna efter tävlingens slut. Övrig prisutdelning i samband med Falumästerskapet.

Samling Bjursbergets Camping, vid Bjursens badplats, efter vägen mot Björsberg. Följ vägverkets ordinarie skyltning.

Start Första ordinarie start kl 18.30 För inskolning tillämpas fri starttid enligt kösystem (praxis from i år).

Karta Bjursberget Ekvidistans 5 m, Skala 1:10 000, reviderad 2002. Utskrift med färglaser av Håkans kartor 2002.
Terrängbeskrivning
Skogsmark, stigrikt, med inslag av kulturmark och Bjursbergets slalombacke. Måttligt kuperad terräng. God framkomlighet blandat med tätare partier markerade på kartan.
Gångavstånd
Parkering - TC 0- 100 m. TC - start 100 m..
Parkering Endast på anvisad plats.
Omklädning Omklädning utomhus, ingen dusch. Möjlighet till bad finnes vid Bjursens badplats 200 m från TC.
Tävlingsregler SOFT:s

Tävlingsledare Adam Bergkvist 023-502 53, Erik Andersson 023 - 512 83
Banläggare Per-Erik Björklund 023 - 507 31


VÄLKOMNA önskar BJURSÅS OK