PM
För kretsungdomsserien, deltävling 2, 30 maj 2001.


Samling Elljusspåret, Bjursås. 500 meter Öster om Bjursås kyrka.
Parkering Följ anvisningar
Starttid Första ordinarie start kl 18.31. Eventuela efteranmälda startar sist.
Efteranmälan Eventuella efteranmäningar kan tas emot vid expeditionen, om det finns överblivna tävlingskartor. 50% förhöjd startavgift.
Maxtid 1,5 timmar i samtliga klasser.
Dusch Omklädning utomhus i anslutning till TC. Ingen dusch.
Toaletter Latriner vid TC.
Start Snitsel 300 m stig.
Tävlingsklädsel Tävlande som inte bär heltäckande klädsel vägras starta.
Startmetod Sportident, följ anvisningarna vid starten.. Löparen kontrollerar sitt bricknummer mot startlistan. Löparen tömmer brickan, sker i anslutning till startplatsen. Löparen ansvarar själv för att denne tar rätt karta
Löpare med startkort Inga hyrbrickor används. Löpare anmälda utan bricknummer använder startkort och stämplar vid kontrollerna med stiftklämman på klassiskt sätt. Eventuell komplettering med bricknummer sker omgående vid expeditionen.

Vid målgång springer löpare med startkort i separat målfålla, för måltid på klassiskt sätt. Klubbledare ansvarar för att instrera löparna.

Startkort avhämtas klubbvis vid TC, startkort för ej startande återlämnas.

Karta OBS! Samtliga klasser skala 1:10 000.. Ekvidistans 5 m. Definitioner tryckta på kartan. Reviderad 2001 av Bjursås OK. Kartutskrift och banpåtryck av hög kvalitet (Håkans kartor).
Terrängbeskrivning Skogsmark med inslag av kulturmark. Måttligt till starkt kuperad terräng, God framkomlighet bandat med tätare partier markerade med grönt på kartan..
Odlad mark Vissa av banorna kommer i kontakt med odlad mark, spring i kanten av dessa. Det är tillåtet att följa bäckar och stigar som passerar odlad mark. Bansträckningarna är sådana att det är naturligt att följa kanterna och stigar/bäckar i anslutningt till odlad mark

För H12 och D12 passerar sträckan mellan näst sista och sista kontrollen rakt över en liten inäga, där är det tillåtet att korsa rakt över.

Viltrapport Efter målgång.
Tävlingsregler SOFT:s
Tävlingsledare/
Banläggare
Valter Johansson 023/51052
Valter Johansson 023/51052

Välkomna till BJURSÅS - Dalarnas SCHWEIZ!

BJURSÅS ORIENTERINGSKLUBB


Synpunkter på hemsidan
Copyright©2001 Bjursås Orienteringsklubb