BJURSÅS OK
inbjuder till Falukretsens Kretsungdomsserie, deltävling 2
Onsdagen den 30 Maj 2001


Klassindelning och banlängder i km

H16 4,5 km Violett-Orange
H14 3,5 km Orange-Gul
H12 2,5 km Gul-Vit
H10 2,0 km Vit-Grön
D16 4,5 km Violett-Orange
D14 3,5 km Orange
D12 2,5 km Gul-Vit
D10 2,0 km Vit-Grön
Inskolning 2,0 km Grön

Svårighet enligt SOFTs färgskala.

Sportident stämplingssytem används. Inga hyrbrickor, vi förutsätter att det finns tillräckligt med brickor inom klubbarna. De som saknar löparbricka (ett fåtal förmodar vi) får stämpla med stiftklämman (reservstämpel) på startkort. Löpare som springer med startkort springer fram till målklocka vid målgång och lämnar sitt startkort, klubbledarna ansvarar för att instruera detta.


Anmälningsavgifter Ungdom till och med 16 år 30:-, Avgifter inbetalas mot faktura som bilägges resultatlista och sändes till resp klubb. Betalningsvillkor 10 dagar netto.
Anmälan Skriftlig anmälan med uppgift om tävlingsklass, namn, nummer på Sportidentbricka, förening och distriktsregisternummer skall vara Bjursås OK, Box 30, 790 21 Bjursås tillhanda senast onsdagen den 23 Maj.
De som inte anger nummer på Sportidentbricka får springa med startkort, se ovan. Uppstår tekniska problem med systemet vid planeringen inför tävlingen förbehåller vi oss rätten att återgå till konventionell stämpelteknik.

Efteranmälan Mottages vid tävlingen i mån det finns kartor kvar, efteranmälda startar sist. Vid efteranmälan uttages 50% tillägg på anmälningsavgiften.

Startlista Startlista anslås vid TC, eventuellt även på vår hemsida. http://www.dalnet.se/~bjursok

Samling Elljusspåret, Bjursås, 500 meter öster Bjursås kyrka

Start Första ordinarie start kl 18.30

Karta Västanberg Ekvidistans 5 m, Skala 1:10 000, revidering 2001 av äldre karta. Utskrift med färglaser av Håkans kartor 2001.
Terrängbeskrivning
Skogsmark med inslag av kulturmark. Måttligt kuperad terräng. God framkomlighet blandat med tätare partier markerade på kartan.
Gångavstånd
Parkering - TC 0- 300 m. TC - start 300 m..
Parkering Endast på anvisad plats.
Omklädning Omklädning utomhus, ingen dusch.
Tävlingsregler SOFT:s

Tävlingsledare Walter Johansson 023 - 510 52
Banläggare Walter Johansson 023 - 510 52


VÄLKOMNA önskar BJURSÅS OK


Synpunkter på hemsidan
Copyright©2001 Bjursås Orienteringsklubb