BJURSÅSLUFFEN

1998

BJURSÅS OK

inbjuder till nationell orienteringstävling, klassisk distans.

söndagen den 16 augusti 1998

Klassindelning och banlängder i km

H21E 12,9

H20E 9,6

H18E 7,6

D21E 8,1

D20E 6,7

D18E 6,2

H80 2,7

H75 3,1

H70 4,1

H65 4,3

H60 5,0

H55 5,5

H55M 3,9

H50 5,8

H45 6,2

H45M 5,9

H40 6,7

H35 7,5

H35M 6,5

H21L 10,8

H21 8,5

H21M 7,1

H20 7,7

H20M 6,8

H18 7,3

H16 5,1

H16L 4,4

H14 4,1

H14L 4,0

H12 2,9

H12L 2,2

H10 2,2

D75 2,4

D70 2,4

D65 2,8

D60 3,7

D55 3,6

D55M 3,5

D50 3,9

D45 4,3

D45M 3,7

D40 5,0

D35 5,3

D35M 3,9

D21 5,2

D21M 4,4

D20 4,8

D20M 3,9

D18 4,8

D16 4,2

D16L 3,8

D14 3,7

D14L 3,6

D12 2,8

D12L 2,2

D10 2,2

Ö1 vit 2,4

Ö2 gul 3,5

Ö3 gul 5,0

Ö4 orange 3,0

Ö5 röd 3,7

Ö6 lila 5,4

Ö7 blå 2,9

Ö8 svart 5,3

Ö9 svart 7,7

Inskol. grön 1,9


Vi förbehåller oss rätt att slå samman klasser med för få anmälda

Klasser , banlängder och svårighet enligt SOFTs regler.

Tävlingen ingår i Cup Romme Alpin för Dalarnas ungdomar H, D 14 och H, D 16.


Anmälningsavgifter Ungdom till och med 16 år 30.-, elit 100.- , övriga 65.-. Avgifter inbetalas mot faktura som bilägges resultatlista och sändes till resp klubb. Betalningsvillkor 10 dagar netto.

Anmälan Skriftlig anmälan med uppgift om tävlingsklass, ev rankingnummer , namn, förening och distriktsregisternummer skall vara poststämplad med A-post senast måndagen den 3 augusit under adress: Bjursås OK, Box 30, 790 21 Bjursås.

Alternativt till fax nr 023-50668 senast kl 18. 00 tisdagen den 4 augusti.

Efteranmälan Mottags endast torsdagen den 13 augusti kl 18.00-20.00 per tel 023 - 506 68 eller på fax nr 023 ­ 506 68 senast torsdagen den 13 augusti kl 18.00.

Angre klubb och ID-nummer. Vid efteranmälan uttages 50% tillägg på anmälningsavgiften.

Direktanmälan Anmälan till öppen- och inskolningsklass kan även ske vid TC mellan kl 09.00 - 11.00.

Startlista Fullständig startlista sändes till förening som begär detta i samband med anmälan. Avgift för startlista är 20.- och för klubblista 10:-.Startlista och resultatlista kommer även att finnas på vår hemsida.

http://www.dalnet.se/~bjursok


Samling Sörskog, Bjursås. Vägvisning från Rv 80 i Bjursås.

Start Första ordinarie start kl 10.00.

Karta Sörskog, Ekvidistans 5 m, Tryckt 1997, Rekognocerad 1996-97 av Löfgren Kart AB, tidigare använd vid Bjursåsluffen/Svealandsmästerskapet 1997. Kartprov .
För HD upp till 14 år samt för HD 45 och äldre skala 1:10.000 För övriga klasser skala 1:15.000.

Terrängbeskrivning Skogsmark med mindre inslag av kulturmark. Måttligt till starkt kuperad terräng. God framkomlighet.

Gångavstånd Parkering - TC 0- 300 m. TC - start 1500 m. TC - dusch 50 m.

Parkering Endast på anvisad plats. Parkeringsavgift 10.-.


Dusch Omklädning och varmdusch utomhus.

Barnpassning Finns vid TC. Öppen kl 9.00 till 14.00

Miniknat Start kl 9.00 till 10.00 med målgång i egen fålla.

Servering Välförsett marketenteri vid TC.

Sportförsäljning Finns på TC.

Prisutdelning Elit och övriga klasser i HD 21 och äldre presentkort som skickas i efterhand. Sedvanliga priser för de främsta i ungdomsklasserna. I öppna klasser utlottas priser.

Extra segrarpriser i Cup Romme Alpin.


Tävlingsregler SOFT:s

Tävlingsledare Bengt Lock Tävlingskontrollant Sture Andersson

Banläggare Göte Rickardsson Bankontrollant Hans Robertsson

Data Anders Tysk

Pressvärd Urban Larsson

Upplysningar Bengt Lock


VÄLKOMNA !!

BJURSÅS OK

Synpunkter på hemsidan
Copyright©1998 Bjursås Orienteringsklubb