BJURSÅS OK
inbjuder till öppna Falunatten 2006, Falumästerskap natt
distriktstävling, nattorientering
Fredagen den 8 September 2006


Klassindelning

D10    2,2 km
D12    2,2 km
D14    2,7 km
D16    3,3 km
D18    4,1 km
D20    4,1 km
D21    4,1 km
D35    4,1 km
D40    3,3 km
D50    3,3 km
D60    2,8 km
D70    2,8 km

H10    2,2 km
H12    2,2 km
H14    2,7 km
H16    3,3 km
H18    5,6 km
H20    5,6 km
H21    5,6 km
H35    5,6 km
H40    5,6 km
H50    4,1 km
H60    3,3 km
H70    2,8 km

Inskolning    2,3 km
Öppen 1     2,2 km
Öppen 4     3,3 km
Öppen 8     4,1 km

Banlängder och svårighet enligt SOFT:s rekommendationer.

Från HD40 gäller 10 årsintervall i klassindelningen enligt falukretsens statuer.

Motionsklasser och utvecklingsklasser (M och U klasser) hänvisas till öppna klasser.


Sammanslagning av klasser Enligt beslut i falukretsens styrelse krävs minst två startande i klassen för giltigt mästerskap (Detta krav räknas på deltagare enbart från klubbar inom falukretsen, endast en löpare från falukretsen kan bli falumästare). Arrangören kan slå ihop klasser så att detta krav om möjligt tillgodoses. Hopslagning kan ske efter tävling om banlängder och övrigt stämmer. Syftet skall vara att så många som möjligt kan bli Falumästare.

Anmälningsavgifter Ungdom till och med 16 år 35:-, övriga 80:-. Avgifter inbetalas mot faktura som bilägges resultatlista och sändes till resp klubb. Betalningsvillkor 30 dagar netto.

Anmälan Anmälan skall registreras via klubben online senast söndag 3 september klockan 24:00. Genom anmälan godkänns även att namnet presenteras på internet i start och resultatlistor.

Manuell anmälan I begränsad omfattning tas även manuell anmälan emot (OBS endast en sändning per klubb) med uppgift om tävlingsklass, namn, nummer på Sportidentbricka, och förening. En sådan anmälan skall vara Bjursås OK, tillhanda:

Stämplingssystem Sportident stämplingssystem används.

Hyrbricka Vi förutsätter att det finns tillräckligt med brickor inom klubbarna för de egna löparna. Ett begränsat antal brickor finns tillgängliga för att hyra. De som inte anger nummer på Sportidentbricka får hyrbricka. För hyrbricka faktureras 20:-, borttappad hyrbricka debiteras klubben med 250:-.

Ändring av uppgift Ändring av bricknummer etc. på tävlingsdagen faktureras 20:- på grund av det merarbete det förorsakar arrangören. Även fel som uppdagas under tävlingen faktureras 20:-.

Efteranmälan Med det sena datumet för ordinarie anmälan hoppas vi att enbart ett begränsat antal efteranmälningar sker. Mottages i klubben online till och med onsdagen den 6 september klockan 20:00. Vid efteranmälan uttages 50% tillägg på anmälningsavgiften.

Direktanmälan Inskolningsklass samt öppna klasser, anmälan vid TC senast 19:30. OBS begränsat antal kartor, vi önskar att eventuella stora grupper i inskolning anmäls på ordinarie anmälan.

Startlista Startlista anslås vid TC, och på vår hemsida: http://www.dalnet.se/~bjursok

Resultatlista Fullständig resultatlista skickas till de klubbar som beställt detta i samband med anmälan, avgift 20:-. Klubbresultat bifogas fakturan. Fullständig resultatlista samt sträcktider presenteras på vår hemsida: http://www.dalnet.se/~bjursok

Priser Plaketter till Falumästarna. I samband med tävlingen sker även prisutdelning för det sammanlagda resultatet i Falukretsens kretsungdomsserie.

Samling Bjursås OK:s klubbstuga i Kvarntägt. Följ vägverkets ordinarie skyltning mot Rog och Björsberg från infarten till Bjursås.

Parkering Endast på anvisad plats. Avstånd parkering - TC 0- 200 m

Start Första ordinarie start tidigast kl 20.00, beroende på väderlek kan starten senareläggas. För inskolning och öppna klasser tillämpas fri starttid (brickstart). Efteranmälda (i övriga klasser) startar sist.
Start 1: Alla klasser utom inskolning, gångväg till start 1,9 km, uppförsbacke.
Start 2: Inskolning, gångväg till start 200 meter.

Karta Bjursberget Ekvidistans 5 m, Skala 1:10 000, reviderad 2006. Utskrift med färglaser.

Terrängbeskrivning Skogsmark, stigrikt, med inslag av kulturmark och slalombacke. Start uppe på berget medför måttligt kuperad terräng, starkt kuperat (utför) och stenigt parti på slutet av banorna. God framkomlighet blandat med tätare partier markerade på kartan.

Omklädning Dusch inomhus, trångt utrymme.

Försäljning Ingen försäljning

Miniknat Inget miniknat

Barnpassning Ingen barnpassning

Tävlingsregler SOFT:s samt Falukretsens statuer för Falumästerskap.

Tävlingsledare Gunnar Löfkvist

Banläggare Jan-Olof Björklund

Tävlingskontrollant Allan Magnusson, OK Kåre

Bankontrollant Allan Magnusson, OK Kåre


VÄLKOMNA önskar BJURSÅS OK