PM
Öppna Falumästerskap

Söndagen den 20 September 2009

Uppdaterat 2009-09-17 (Barnpassning) 


Samling Tidstrandsvallen, Sågmyra
Parkering Endast på anvisad plats. Gångavstånd P-TC 0-200 meter.
Direktanmälan Inskolningsklass samt Öppna klasser. Anmälan vid TC, senast 10:00.
Fri starttid enligt kösystem från 10:00 fram till sista ordinarie start (enligt startlistan).
Inskolning 2,0 km Grön
Ö 1 2,5 km Vit
Ö 2 3,0 km Gul
Ö 4 3,5 km Orange
Ö 5 3,9 km Orange
Ö 8 5,1 km Svart
Efteranmälan Efteranmälan (begränsat antal) kan göras vid tävlingen, med 100% tillägg på anmälningsavgiften. Anmälan vid TC, senast 09:00.
Stämplingssystem Sportident stämplingssystem används. Ett mycket begränsat antal brickor finns tillgängliga för att hyra, försök om möjligt att lösa det inom klubbarna. De som inte angett nummer på Sportidentbricka får hyrbricka. För hyrbricka faktureras 30:-, borttappad hyrbricka debiteras klubben med 375:-.
Stämpling med sportident Vid stämpling med sportident skall kontrollenheten pipa och/eller blinka. Om kontrollenheten inte fungerar (inget pip eller blink) skall den tävlande stämpla med stiftklämman i den första lediga reservrutan tryckt på kartan (rutorna är numrerade 1-2-3). Stämpling i reservruta skall visas upp vid målgång.
Klasser På begäran har tävlingen kompletterats med H80. Löpare föddda 1929 och tidigare, anmälda i H70, har flyttats till H80. Är det någon som inte blivit flyttad, eller som vill vara kvar i H70, kontakta tävlingsexpeditionen på tävlingsdagens morgon.
Startlista Startlista anslås vid TC, och på vår hemsida: www.idrottonline.se/falun/bjursasok-orientering
Start Första ordinarie start kl 10.01, efteranmälda startar före.
För inskolning, U.klasser och Öppna klasser: Fri starttid enligt kösystem från 10:00 fram till sista ordinarie start (enligt startlistan).
Avstånd: TC - start 600 m.
Inga toaletter vid starten.
Nummerlappar Nummerlappar i ungdomsklasserna, även i U-klasser och Inskolning. Självservering vid starten. Nummerlappar anges i startlistan, för U-klasserna kompletteras detta till tävlingsdagen.
OBS: Ta med egna säkerhetsnålar.
Startmetod Sportident, följ anvisningarna vid starten. Löparen kontrollerar sitt bricknummer mot startlistan. Löparen tömmer brickan, sker efter vägen till start. Löparen ansvarar själv för att denne tar rätt karta.
Målstämpling Löpare markerar målgång genom att själv stämpla in sin SportIdentbricka.
Maxtid Maxtid 2,5 timmar
Tävlingsklädsel Tävlande skall ha heltäckande klädsel.
Karta

Sågmyra. Rekognoserad och ritad 2009. Ekvidistans 5 m, skala 1:10 000 för samtliga klasser.
Alla klasser har har möjlighet att ta lösa definitioner vid start. Definitioner även tryckta på kartan för klasserna: Inskolning, D10-D20, D35-D70, H10-H14, H60-H70, U1-U4, Ö1-Ö5.
Lokala tecken:
o= Kolbotten
För kolarkojruin används karttecken för liten ruin (fyrkant).

Terrängbeskrivning Skogsmark bestående av barrskog i varierande ålder med vissa inslag av ungskogsområden och hyggen. Begränsade områden med stenbunden mark och blockterräng. Vägar och stigar förekommer. Kullturmark saknas. Normal till kraftig kupering. Mestadels god framkomlighet.
Omklädning Varmdusch i anslutning till TC.
Toaletter Toalett enbart vid målet.
Miniknat I anslutning till TC. Starttid är 9.30 - 10.30.
Barnpassning I anslutning till TC.
Försäljning Enklare marketenteri vid målet.
Resultat Resultat anslås efterhand vid målet. Slutligt resultat och sträcktider presenteras på Bjursås OK:s hemsida: www.idrottonline.se/falun/bjursasok-orientering.
Prisutdelning Plaketter till falumästarna i Ungdomsklasserna. I samband med tävlingen sker även prisutdelning för falukretsens ungdomsserie. För ungdomsserien gäller att alla deltagare som sprungit tre deltävlingar får pris.
Falumästerskapsregler Det krävs minst två startande från klubbar i Falukretsen i klassen för giltigt mästerskap. Arrangören kan slå ihop klasser så att detta krav om möjligt tillgodoses. Hopslagning kan ske efter tävling om banlängder och övrigt stämmer. Syftet skall vara att så många som möjligt kan bli kretsmästare. Från HD40 och uppåt gäller 10 årsintervall i klassindelningen. Falumästare skall representera någon av klubbarna i Falukretsen.
Tävlingsregler SOFT:s samt Falukretsens statuer
Tävlingsledare Gunnar Löfkvist 023-50 355
Banläggare Hans Carlsson 023-591 43 samt mobil 0767-145866


Välkomna önskar Bjursås OK