Bjursås OK inbjuder till
Öppna Falumästerskap

Söndagen den 20 September 2009

Uppdaterad 2009-09-10 (klassen H80)

Klassindelning och banlängder.

H 80 2,8
H80 anmäler i H70, överflyttning sker vid lottning
H 70 3,9
H 60 4,3
H 50 6,0
H 40 6,9
H 35 6,9
H 21 9,0
H 20 6,9
H 18 6,0
H 16 5,1
H 14 4,1
H 12 3,0
H 10 2,5
D 70 2,8
D 60 3,5
D 50 3,5
D 40 4,3
D 35 4,3
D 21 5,1
D 20 4,3
D 18 4,3
D 16 3,9
D 14 3,5
D 12 3,0
D 10 2,5
Inskolning 2,0
U 1 2,0
U 2 2,5
U 3 3,0
U 4 3,5
Ö 1 2,5
Ö 2 3,0
Ö 4 3,5
Ö 5 3,9
Ö 8 5,1

Sportident stämplingssystem används. Vi förutsätter att det finns tillräckligt med brickor inom klubbarna för de egna löparna. Hyrbrickor finns endast till ett mycket begränsat antal.
Motionsklasser/löpare hänvisas till Öppen 2, Öppen 4 och Öppen 5.


Anmälningsavgifter Vuxna 90:-, Ungdom till och med 16 år 50:-, Avgifter inbetalas mot faktura som bilägges resultatlista och sändes till resp klubb. Betalningsvillkor 30 dagar netto.
Anmälan Anmälan sker på klubben online senast Måndag 14 September, klockan 23:59. Arrangemanget beräknas bli öppet för anmälan 15 Augusti i Klubben online. Eventuella anmälningsuppgifter för inskolning utanför klubben online skickas till Bjursås OK E-post bjursok@dalnet.se, töms dagligen, använd ingen annan E-post adress.

Efteranmälan Efteranmälan i klubben online fram till Torsdag 17 September, klockan 20:00. Efteranmälda startar först. Vid efteranmälan uttages 50% tillägg på anmälningsavgiften (utom för inskolning, räknas som direktanmälan). Efteranmälan (begränsat antal) kan också göras vid tävlingen, med 100% tillägg på anmälningsavgiften.

Startlista Startlista anslås vid TC, och på vår hemsida. www.idrottonline.se/falun/bjursasok-orientering
Resultatlista Resultatlista för deltävlingen presenteras på vår hemsida efter tävlingen, se ovan (bifogas även fakturan).
Falumästerskapsregler Det krävs minst två startande från klubbar i Falukretsen i klassen för giltigt mästerskap. Arrangören kan slå ihop klasser så att detta krav om möjligt tillgodoses. Hopslagning kan ske efter tävling om banlängder och övrigt stämmer. Syftet skall vara att så många som möjligt kan bli kretsmästare. Från HD40 och uppåt gäller 10 årsintervall i klassindelningen. Falumästare skall representera någon av klubbarna i Falukretsen.
Priser Plaketter till falumästarna i Ungdomsklasserna. I samband med tävlingen sker även prisutdelning för falukretsens ungdomsserie. För ungdomsserien gäller att alla deltagare som sprungit tre deltävlingar får pris

Samling Tidstrandsvallen, Sågmyra.
Start Huvudklasser kl 10.00. Valfri starttid från kl 10.00 för inskolning, u-klasser och öppna enligt kösystem.
Karta Sågmyra. Rekognoserad och ritad 2009. Ekvidistans 5 m, skala 1:10 000 för samtliga klasser.
Terrängbeskrivning Skogsmark bestående av barrskog i varierande ålder med vissa inslag av ungskogsområden och hyggen. Begränsade områden med stenbunden mark och blockterräng. Vägar och stigar förekommer. Kullturmark saknas. Normal till kraftig kupering. Mestadels god framkomlighet.

Gångavstånd Parkering - TC: 0- 200 m.
Gångavstånd TC - start: 600 m. OBS. Inga toaletter vid start.
Parkering Endast på anvisad plats.
Omklädning/dusch Varmdusch i anslutning till TC
Försäljning Enklare marketenteri.
Miniknat Ett miniknat kommer att finnas.

Tävlingsregler SOFT:s och Falukretsens regler.

Tävlingsledare Gunnar Löfkvist 023-50 355
Banläggare Hans Carlsson 023-591 43 samt mobil 0767-145866
Bankontroll Grycksbo IK OK
Bjursås OK E-post bjursok@dalnet.se, töms "dagligen" from 10 Augusti.


Välkomna önskar Bjursås OK