PM
För Falumästerskapet 2003
21 september.


Samling Bjursåsskolan invid Bjursås kyrka. Följ vägvisning från riksväg 80 vid infarten till Bjursås..
Parkering Endast på anvisad plats. Avgift 10:-. Gångavstånd P-TC 200 meter.
Direktanmälan Öppna klasser och inskolning. Anmälan vid målet 9:00-10:00, vi vill helst fakturera startavgiften. Brickor kan hyras. Observera att det inte är tillåtet att använda en bricka som redan är registrerad i tävlingen. Fri starttid mellan 10:00-11:00, start sker med startstämpling.
Stämplingssystem Sportident stämplingssystem används. De som inte angett nummer på Sportidentbricka vid anmälan får hyrbricka, avhämtas vid målet. För hyrbricka faktureras 20:-, borttappad hyrbricka debiteras klubben med 240:-. Eventuella ändringar av bricknummer snarast till tävlingsexpeditionen (före 10:00).
Stämpling med sportident Vid stämpling med sportident skall kontrollenheten pipa och/eller blinka. Om kontrollenheten inte fungerar (inget pip eller blink) skall den tävlande stämpla med stiftklämman i reservruta tryckt på kartan (rutorna är inte numrerade). Stämpling i reservruta skall visas upp vid målgång.
Startlista Startlista anslås vid TC, och på vår hemsida: http://www.dalnet.se/~bjursok
Start Orange/vit snitsel 1,5 km uppför (stig). Observera, ingen toalett vid starten.
Första ordinarie start kl 10.01. Efteranmälda startar före respektive klass. För inskolning och öppna klasser tillämpas fri starttid (startstämpling).
Startmetod Sportident, följ anvisningarna vid starten.. Löparen kontrollerar sitt bricknummer mot startlistan. Löparen tömmer brickan, sker efter vägen till start. Löparen ansvarar själv för att denne tar rätt karta.

Ungdomsklasser får kartan 1 minut före start.
För inskolning och öppna klasser tillämpas fri starttid
Övriga klasser får kartan i startögonblicket

Klasser Följande klasser är sammanslagna:
D20 har gått upp i D21
H18 har gått upp i H20
Tävlingsklädsel Tävlande som inte bär heltäckande klädsel vägras starta.
Karta Bjursberget 2002, Reviderad 2002 av Bjursås OK, ursprungligen rekognocerad av Löfgren Kart AB 1994. Skala 1:10 000. Ekvidistans 5 m. Definitioner tryckta på kartan för samtliga klasser. Även lösa definitioner vid starten. Kartutskrift och banpåtryck med färglaser av hög kvalitet (Bjursås OK med banläggningsprogrammet: Condes och skrivare: Minolta QMS magicolor 2350).
Terrängbeskrivning Skogsmark, stigrikt, med inslag av kulturmark. Måttligt kuperad terräng uppe på berget, banorna avslutas med utförsbacke. God framkomlighet blandat med tätare partier markerade på kartan.
Korsande banor Vissa klasser har korsande banor. Kontrollerna måste tas i rätt ordning.
Viltrapport Efter målgång.
Maxtid 2,5 timmar i samtliga klasser.
Dusch Inomhus i omklädningsrum vid Bjursåsskolans gymnastiksal. Observera, inga OL-skor inomhus (de har både dubbar och är smutsiga).
Toaletter Inomhus i Bjursåsskolan. Observera, ingen toalett vid starten, dessutom inga OL-skor inomhus (de har både dubbar och är smutsiga).
Resultat Deltävlingens resultat anslås efterhand vid målet. Slutligt resultat och sträcktider presenteras på Bjursås OK:s hemsida http://www.dalnet.se/~bjursok, tävlingsdagens kväll.
Prisutdelning Plaketter till Falumästarna, endast en löpare från falukretsen kan bli Falumästare. I samband med tävlingen sker även prisutdelning för det sammanlagda resultatet i Falukretsens kretsungdomsserie.
Försäljning Ingen försäljning.
Miniknat Inget miniknat.
Barnpassning Ingen barnpassning.
Tävlingsregler SOFT:s samt Falukretsens statuer för Falumästerskap.
Tävlingsledare Lars Björklund, E-post: 02350523@telia.com
Banläggare Göte Rickardsson 023-51011
Tävlingskontrollant Gunnar Löfkvist, Bjursås OK
Bankontrollant Allan Magnusson, OK Kåre

Välkomna till BJURSÅS - Dalarnas SCHWEIZ!

BJURSÅS ORIENTERINGSKLUBB