BJURSÅS OK
inbjuder till öppet Falumästerskap 2003
distriktstävling, klassisk distans
Söndagen den 21 September 2003


Klassindelning

D10 __ 2,2 km (vit)
D12 __ 3 km (gul)
D14 __ 3,5 km (orange)
D16 __ 4 km
D18 __ 4,5 km
D20 __ 4,5 km
D21 __ 4,5 km
D35 __ 4,5 km
D40 __ 4 km
D50 __ 3,5 km
D60 __ 3,5 km
D70 __ 2,5 km
H10 __ 2,2 km (vit)
H12 __ 3 km (gul)
H14 __ 3,5 km (orange)
H16 __ 5 km
H18 __ 6,5 km
H20 __ 6,5 km
H21 __ 7,5 km
H35 __ 7,5 km
H40 __ 6,5 km
H50 __ 5 km
H60 __ 4 km
H70 __ 3,5 km
Inskolning __ 2 km (grön)

Öppen 1 __ 2,2 km (vit)
Öppen 2 __ 3 km (gul)
Öppen 4 __ 3,5 km (orange)
Öppen 8 __ 4,5 km (svart)

Banlängder och svårighet enligt SOFT:s rekommendationer.

Från HD40 gäller 10 årsintervall i klassindelningen enligt falukretsens statuer.

Motionsklasser och utvecklingsklasser (M och U klasser) hänvisas till öppna klasser.


Sammanslagning av klasser Enligt beslut i falukretsens styrelse krävs minst två startande i klassen för giltigt mästerskap (Detta krav räknas på deltagare enbart från klubbar inom falukretsen, endast en löpare från falukretsen kan bli falumästare). Arrangören kan slå ihop klasser så att detta krav om möjligt tillgodoses. Hopslagning kan ske efter tävling om banlängder och övrigt stämmer. Syftet skall vara att så många som möjligt kan bli Falumästare.

Anmälningsavgifter Ungdom till och med 16 år 35:-, övriga 80:-. Avgifter inbetalas mot faktura som bilägges resultatlista och sändes till resp klubb. Betalningsvillkor 30 dagar netto.

Anmälan Anmälan skall registreras via klubben online senast fredag 12 september klockan 20:00. Genom anmälan godkänns även att namnet presenteras på internet i start och resultatlistor.

Manuell anmälan I begränsad omfattning tas även manuell anmälan emot (OBS endast en sändning per klubb) med uppgift om tävlingsklass, namn, nummer på Sportidentbricka, och förening. En sådan anmälan skall vara Bjursås OK, tillhanda:

Stämplingssystem Sportident stämplingssystem används.

Hyrbricka De som inte anger nummer på Sportidentbricka får hyrbricka. För hyrbricka faktureras 20:-, borttappad hyrbricka debiteras klubben med 240:-.

Efteranmälan Mottages i klubben online till och med torsdagen den 18 september klockan 20:00. Vid efteranmälan uttages 50% tillägg på anmälningsavgiften.

Direktanmälan Inskolningsklass samt öppna klasser, anmälan vid TC. OBS begränsat antal kartor, vi önskar att eventuella stora grupper i inskolning anmäls på ordinarie anmälan.

Startlista Startlista anslås vid TC, och på vår hemsida: http://www.dalnet.se/~bjursok

Resultatlista Fullständig resultatlista skickas till de klubbar som beställt detta i samband med anmälan, avgift 20:-. Klubbresultat bifogas fakturan. Fullständig resultatlista samt sträcktider presenteras på vår hemsida: http://www.dalnet.se/~bjursok

Priser Plaketter till Falumästarna. I samband med tävlingen sker även prisutdelning för det sammanlagda resultatet i Falukretsens kretsungdomsserie.

Samling Bjursåsskolan i Bjursås (vid kyrkan).

Parkering Endast på anvisad plats. Avstånd parkering - TC 0- 200 m

Start Första ordinarie start kl 10.00 För inskolning och öppna klasser tillämpas fri starttid (brickstart). Gångväg till start 1,5-2 km, uppförsbacke.

Karta Bjursberget Ekvidistans 5 m, Skala 1:10 000, reviderad 2002. Utskrift med färglaser.

Terrängbeskrivning Skogsmark, stigrikt, med inslag av kulturmark. Start uppe på berget medför måttligt kuperad terräng, banorna avslutas i utförsbacke. God framkomlighet blandat med tätare partier markerade på kartan.

Omklädning Dusch inomhus

Försäljning Ingen försäljning

Miniknat Inget miniknat

Barnpassning Ingen barnpassning

Tävlingsregler SOFT:s samt Falukretsens statuer för Falumästerskap.

Tävlingsledare Lars Björklund, E-post: 02350523@telia.com

Banläggare Göte Rickardsson 023-51011

Tävlingskontrollant Gunnar Löfkvist, Bjursås OK

Bankontrollant Allan Magnusson, OK Kåre


VÄLKOMNA önskar BJURSÅS OK