Bjursås OK inbjuder

2002-09-01

Till DM-BUDKAVLE

Klasser

D12

 2 x 2,2 km, 1 x 2,1 km

H12
2 x 2,2 km, 1 x 2,1 km

D14

2 x 3,0 km, 1 x 2,3 km

H14

2 x 3,3 km, 1 x 3,0 km

D16 2 x 3,4 km, 1 x 3,0 km H16 2 x 4,0 km, 1 x 3,4 km
D20 3 x 4,0 km H20 3 x 5,5 km

D21

3 x 5,0 km

H21 2 x 9,0 km+ 2 x 6,3 km
D35 3 x 3,4 km H35 3 x 5,5 km
D45 3 x 3,0 km H45 3 x 5,0 km
D55 3 x 3,0 km H55 3 x 4,1 km
D65 3 x 2,5 km H65 3 x 3,4 km
D75 3 x 2,5 km H75 3 x 2,5 km

H 21 omfattar 4 sträckor, övriga 3 sträckor.

Gaffling av alla sträckor utom i HD12, 14 och 16, där andra sträckan är rak och något lättare.

HD12 får bestå av max 5 löpare i samtliga klubblag. 1 löpare på sträcka 1 och 3 och max 3 löpare (varav 2 st extralöpare) på sträcka 2.

I HD14 och 16, där klubbarna har flera lag anmälda i samma klass, skall bästa laget bestå av 3 löpare, övriga lag får bestå av max 5 löpare. 1 löpare på sträcka 1 och 3 och max 3 löpare

(varav 2 st extralöpare) på sträcka 2.

Anmälan  

Laganmälan:

Bil 1 skall vara oss tillhanda senast 2002-08-20 kl 18.00.

Postadress: Bjursås OK, Box 30, 790 21 Bjursås.

Fax  023 / 506 68.

Epost: bjursok@dalnet.se

Bricknummmer och Namnanmälan:

Bil 2 skall vara oss tillhanda senast 2002-08-30 kl 18.00.

Postadress: Bjursås OK, Box 30, 790 21 Bjursås.

Fax: 023 / 506 68.

Epost: bjursok@dalnet.se

Namnändring:

Skall ske snarast dock senast 2002-09-01 kl 09.30 på TC till klagomuren. (Se stämplingssystem!)

Efteranmälan:

kan ske t.o.m. 2002-08-30 kl 18.00 mot 50 % förhöjd avgift på:

Fax: 023 / 506 68.

Epost: bjursok@dalnet.se

Direktanmälan:

endast vid TC 10.00 – 12.00. Separat start och mål.

Internetpublicering:

I och med att anmälan gjorts godkänner löparen publicering av namn och klubb på Internet.
Direkt- klasser Ö 2: 2,4 km

Ö 4: 4.0 km

Ö 6: 5,4 km.

Samling Bjursås Skicenter. Vägvisning från rv 80 Falun - Rättvik
Avgift  

Budkavle

H 21: 320 kr

Ungdomsklasserna HD 12 – 16: 105 kr + 35 kr per extralöpare

Övriga klasser: 240 kr.

Sportidentbricka kan hyras för 20 kr.

Startavgift och hyra Sportidentbricka faktureras.

Direktanmälan

–16 år 35 kr och övriga 80 kr. Avgiften betalas vid anmälan.
Startlista, PM och resultatlista Utläggs på Internet, adress http://www.dalnet.se/~bjursok
Avstånd P- TC 0 -300m. Avgift 10:- kr.

TC - start 0 m.

Start Första start kl 10.00. Klasstarttider i PM
Stämplingssystem  

Budkavlen:

Elektronisk stämpling ”Sportident”. Anmäl bricknummer vid namnanmälan.

OBS! Bricknumret är inte knuten till en deltagare utan till lagets startnummer och sträcka. Detta innebär att det går att låna brickor inom klubben för att täcka upp behovet. Anmäld bricka på en sträcka måste användas på denna sträcka. Felaktigt använd bricka räknas som felaktigt taget startkort och innebär diskvalificering.

Direktanmälan:

Stiftklämmor
Karta Skala: 1:10000, Ursprungligen rekognoserad av Lars Löfgren, reviderad 2002 av Bjursås OK. Färglaserutskrift: Håkans kartor.

Lokala karttecken: X = kojruin, O = kolbotten

Teräng-beskrivning Terrängtyp: Skogsmark med stigar.

Kupering: Måttlig till stark kupering.

Framkomlighet: Mestadels god framkomlighet med inslag av hyggen och grönområden.

Dusch Tempererad utomhus. IP-skogen
Priser Budkavlen: HD 20 - HD 75; Medaljer till lagmedlemmar i segrande lag.

HD12-16: Lag 1–3; Medaljer till lagmedlemmarna.

Direktbanor: Inga priser.

Försäljning Finns.
Barnpassning Finns.
Miniknat Finns.
Tävlingsledare Gunnar Löfkvist, Tel 023 / 503 55
Banläggare Walter Johansson
Täv. kontrollant Erik Lindberg Karlsbyhedens IK
Bankontrollant Hans-Erik Robertsson, OK Kåre

 

Bjursås OK hälsar er välkomna